O škole


Charakteristika

Základní umělecká škola Veselí nad Lužnicí existuje jako samostatná škola od 1. 9. 1974. Do sítě škol (školského rejstříku) byla zařazena 20. 5. 1996, právní subjektivitu získala 1. 9. 2000.

Škola poskytuje základy vzdělání v hudebním a výtvarném oboru, organizuje přípravné studium a základní studium I. a II. stupně. Její celková kapacita je stanovena na 150 žáků.

ZUŠ Veselí nad Lužnicí připravuje žáky pro uměleckou činnost, pro další vzdělávání na středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích, popřípadě ke studiu na vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru.


Historie, současnost

Výuka hudby se ve Veselí nad Lužnicí jako soukromá aktivita datuje již od konce první světové války. Roku 1958 pak je zde pro hudební obor otevřena pobočka tehdejší LŠU Soběslav. Přidejme místní bohatou tradici výtvarnictví (především malířství a keramické tvorby) a dostaneme základ, který dává v roce 1974 vzniknout samostatné dvouoborové škole.

Ta se nachází uprostřed náměstí v památkově chráněné budově, která původně, v dobách „poštovských panáčků“, sloužila jako poštovní dům a přípřežní stanice poštovních povozů. Na základě těchto doložených skutečností (sahajících až do 16. století) a díky své architektuře byl objekt roku 1958 prohlášen kulturní památkou. V letech 1986 - 1990 investoval jeho majitel (Město Veselí nad Lužnicí) nemalé prostředky do celkové rekonstrukce. Ta dala vyniknout například historickým dřevěným stropům nebo všudypřítomným obloukovým klenbám, kterým ani staletí neubrala nic na kráse. Spolu s potřebným klidem a zelení ve dvoře je toto místo a prostředí přímo předurčené k uměleckému využití.

Vybavení, kterým disponuje hudební i výtvarný obor (koncertní klavír, hudební nástroje potřebné pro výuku jednotlivých předmětů, interaktivní tabule, aparatura na ozvučení sálu, keramická pec, grafický lis, didaktické a další pomůcky), vyhovuje veškerým požadavkům kladeným na uvedený typ studia. Pro pořádání koncertů, večírků, přehrávek a soutěží máme k dispozici sálek s kapacitou přibližně 50 míst. Akusticky zajímavým a využívaným prostorem je také klenutý průjezd školní budovy. Ten slouží zároveň jako výstavní galerie, je zde umístěna stálá expozice prací žáků výtvarného oboru. Koncerty a prezentace většího rozsahu se pravidelně odehrávají v blízkém Kulturním domě a místním Blatském muzeu.

Zájemce o studium rádi přivítáme přímo ve škole. Případné dotazy zodpovíme také telefonicky nebo elektronickou poštou. Těšíme se na Vaši návštěvu.

ZUŠ Veselí nad Lužnicí

E-mail:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner Klasifikace^NAHORU^